Skogsbacksnytt-2018-02-20

Hej medlem!

Vi välkomnar år 2018.
En tyvärr ganska brutal start med inbrott på vårat område.

Bastu
Tänk på att lämna bastun i det skick som ni vill finna den. Vi ansvarar själva för att sopor slängs efter avslutat bastubad.

Oljetrattar
Vi kommer att få oljetrattar från kommunen som kommer delas utb till varje hushåll. Dessa används för att fylla olja i flaskor/dunkar då olja inte får hällas ut i vasken.

Projekt Värmeväxlare
Projektet med värmeväxlare flyter på som planerat. Vi kommer att hålla i en information längre fram i vår.

Sälja bostad.
Till Er som säljer er bostadsrätt – kom ihåg att lämna in Boendepärmen och den lilla orangefärgade brickan (Taggen) för gemensamhetslokalen till styrelsen.
Vi påminner även om att boka in en besiktning av bostaden vid försäljning. Detta för att det har saknats termostater och ventilationsdon då ny medlem har flyttat in.

Hemsida
Styrelsen håller på att utforma en hemsida för att medlemmar ska kunna få en överblick i vad som sker på området, information och dyligt. Den är under uppbyggnad så mer information kommer att komma. Vill ni titta på nuvarande skicket så är hemsidan. www.skogsbackensala.se

Föreningslokalen.
Föreningslokalen har fått ny diskmaskin med tidvisare så att vi kan ha koll på när diskmaskinen är klar. Så man slipper stå där och hålla koll.
Glöm inte att det är nu även möjlig att boka med app. Skanna QR koden eller sök efter ’Boka’ från Aptus på Google Play eller App Store.

Under inställningar i appen ange:
Adress:
http://brfskogsbacken.dlinkddns.com/bookingservice/bookingservice.svc/
Användare: marsgX (där X är husnumret)
Lösenord: Det samma som används under webbokningen.
Kontakta oss i styrelsen vid problem.

Felanmälan
Görs i första hand till Lennart Elfwing, 076-78 52 404.
Måndag till fredag, kl 08:00-09:00 och 17:00-18:00.

Akuta fel.
Vi akuta fastighetsproblem ringer Ni det journummer som finns i boendepärmen.
Ett akut fel är t.ex. vattenläckage.

Låna kärran?
Ring Lennart 076-78 52 404 eller Rolf 073-922 00 88.

Brf Skogsbackens styrelse:

Ingvar Örn Thorsteinsson 073-628 71 07 ordforande@skogsbackensala.se
Erika af Petersens 073-669 04 95 viceordforande@skogsbackensala.se
Per Ander 070-396 87 11 sekreterare@skogsbackensala.se
Lennart Elfwing 072-016 10 85 ledamot1@skogsbackensala.se
Rainer Plog 076-015 95 99 ledamot2@skogsbackensala.se
Ove Rindegren 070-521 19 48 ledamot3@skogsbackensala.se
Maria Thorsell 073-091 71 72 ledamot4@skogsbackensala.se

HSBs ledamot: Kjell Wennerborg hsb@skogsbackensala.se
Susanne Hjulström

Revisorer: Eva Stenberg
Ingrid Holm

Valberedningen: Carina Eriksson
Belise Karlsson
Lotta Petersén

Mvh
Styrelsen