Information-2018-09-14

Hej medlem!

Projektet med byte av värmeväxlare börjar nu gå mot sitt slut. Alla växlare är nu installerade och den sista elen håller på att kopplas in.

Det har blivit dags för slutbesiktning. Varje hus ska besiktigas så det kommer ske under en hel dag.

Onsdagen den 19/9 mellan klockan 8-16.

Det är då viktigt att du som boende är hemma om du inte har tillåtit oss att använda huvudnyckel. Larm och överlås (om sådant finns) behöver vara avstängda och upplåsta om du inte är hemma.

Vi kommer efter slutbesiktningen att bjuda in till en informationsträff där Sven från IVAB bland annat vara med och svara på frågor och visa hur man orienterar sig med sin värmeväxlare. Datum för detta kommer vi komma ut med senare.

Med vänlig hälsning
Styrelsen