Gräsklippning Sommaren 2019

Sommaren närmar sig och styrelsen har beslutat att göra som tidigare år dvs. vända sig till medlemmarna för att sköta gräsklippningen. Vi söker därför frivilliga som är beredda att sköta gräsklippningen under en eller flera veckor mot ersättning. Veckorna ifråga är vecka 20 till vecka 40.

Ersättningen för klippning av hela området är 600 kr per vecka. Är man flera som har skött en vecka då delar dessa på ersättningen.

Ålderskravet är 18 år.

Är du intresserad, lämna svarstalongen i gröna brevlådan vid föreningslokalen senast 6 maj

Något som är oklart? Kontakta en styrelsemedlem.

Länk till svarstalongen

Anmälan till städdagen 27/4–19

Hej alla medlemmar!

Det har blivit dags för oss att städa bort vintern och göra området redo inför sommaren.

Schemat för dagen:

9:00 – Samling och genomgång av dagen

10:30 – Kaffe med smörgås

13:00 – Gemensam lunch

Avslut efter lunch om vi har hunnit bli klara med alla uppgifter.

Mattias kommer och grov-sopar gatorna den 13/4 för att sedan på städdagen komma och finputsa.

Vi hoppas att vi kommer ha en trevlig dag tillsammans och att solen tittar fram!

Svarstalong kommer nedan, sista anmälningsdag är 24/4 – 19. Lägg talongen i föreningens gröna brevlåda uppe vid lokalen.

Länk till svarstalongen

Anmälan till städdagen

Städdag 27/10–18

Hej alla medlemmar!

Det har blivit dags för oss att städa bort sommaren och göra området redo inför vintern.

 

Schemat för dagen:

9:00 – Samling och genomgång av dagen

10:30 – Kaffe med smörgås

13:00 – Gemensam lunch

 

Avslut efter lunch om vi har hunnit bli klara med alla uppgifter.

 

 

 

 

Vi hoppas att vi kommer ha en trevlig dag tillsammans och att solen tittar fram

Länk till anmälan