Gräsklippning Sommaren 2019

Sommaren närmar sig och styrelsen har beslutat att göra som tidigare år dvs. vända sig till medlemmarna för att sköta gräsklippningen. Vi söker därför frivilliga som är beredda att sköta gräsklippningen under en eller flera veckor mot ersättning. Veckorna ifråga är vecka 20 till vecka 40.

Ersättningen för klippning av hela området är 600 kr per vecka. Är man flera som har skött en vecka då delar dessa på ersättningen.

Ålderskravet är 18 år.

Är du intresserad, lämna svarstalongen i gröna brevlådan vid föreningslokalen senast 6 maj

Något som är oklart? Kontakta en styrelsemedlem.

Länk till svarstalongen